Sakatlık Tazminatınız (Maluliyet)

“Ülkemizde her sene ortalama 1 milyon civarında trafik kazası meydana geliyor. Bu kazalarda yaklaşık 8 – 10.000 insanımız vefat ederken bunun neredeyse 20 katı kadar da yani 200.000 kişi civarında insanımız ise yaralanıyor. Bu yaralıların ise hatırı sayılır bir miktarı ömürleri boyunca çeşitli derecelerde tam veya kısmî sakat kalıyor. “

Yaralanmalı trafik kazalarında kaza sonucu yaralanıp sakat kalan şahısların hayatlarını idame ettirebilmeleri için sigorta şirketlerinden sakatlık oranında tazminat talep edebilirler.

Trafik kazası sonucu yaralanma ve ölüm halinde 2021 yılı teminatı olan 430.000 TL’ye kadar tazminat alabilirsiniz

Peki hangi durumlarda ödeme alınabilir ?

  • Daimi Sakatlık, Yaralanmalarda, Psikolojik Travmalarda
  • Hareket Kısıtlılığında, platin ve protez kullanımında
  • uzuv kaybı, Kısmi veya tamamen felç olma durumunda

Yaralanmalı trafik kazalarında zaman aşımı süresi 8 yıldır.

Yukarıda daha sayamadığımız nice benzer durumlarda ortalama olarak kişilerin 30-45 gün içerisinde sigortadan tazminatınızı almanızı sağlıyoruz

Düzey Hasar’a Güvenebilirsiniz.

Yakınları trafik kazası geçirmiş ve sakat kalmış kişiler bilgi almak için için bize ulaşabilirler.

Tazminat Başvurunuzu Yapın
""
1
Adınız ve SoyadınızAdınız ve Soyadınız
Telefon NumaranızTelefon Numaranız
Mağduriyetinizi ÖzetleyinÖzet
0 /
Previous
Next

Aşağıda saydığımız hallerde de tazminat alma hakkınız bulunmaktadır.

  • Fail-i meçhul kazalar da (sürücüsü veya plakası tespit edilemeyen)
  • Sigortasını yaptırmamış araçların neden olduğu kazalar (sigortasız araçlar)
  • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada
  • Poliçeyi düzenleyen şirket iflas etmiş ise

Bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödenmektedir.

Daha Önce Tazminat Alan Kazazedelerimiz

ENGİN Ş.
108.000.00-TL

Firmamızı duyarak bize ulaşan ENGİN Ş. 2017 tarihin de yolcu olarak trafik kazası geçirmiştir. Kaza da kırığından dolayı ayağına platin takılmıştır. Tarafımızca yapılan işlemler sonucunda 35 gün içerisin de 108.000.00-TL tazminat almıştır. BİLGİ: Tazminatlar yaş, kaza yılı, kusur durumu, sakatlık durumu, gelir durumu ve buna benzer durumlara göre değişiklik gösterir.

TAHİR G.
35.541.42-TL

Çalışmalarımız sonucu kendisine ulaştığımız TAHİR G. 2017 tarihin de yolcu olarak trafik kazası geçirmiştir. Kaza da kırığından dolayı beline platin takılmıştır. Tarafımızca yapılan işlemler sonucunda 30 gün içerisin de 35.541.42-TL tazminat almıştır. BİLGİ: Tazminatlar yaş, kaza yılı, kusur durumu, sakatlık durumu, gelir durumu ve buna benzer durumlara göre değişiklik gösterir.

OSMAN B.
119.206.00-TL + 108.614.47-TL

Çalışmalarımız sonucu kendisine ulaştığımız OSMAN B. 2016 tarihin de sürücü olarak trafik kazası geçirmiştir. Kaza da kırığından dolayı platinler takılmış ve çeşitli ameliyatlar geçirmiştir. Tarafımızca yürütülen işlemler sonucunda 2 ayrı sigorta şirketinden tazminat almıştır. (119.206.00-TL + 108.614.47-TL) Ayrıca manevi tazminat davaları ile birlikte işlemleri devam etmektedir.